ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ U THE ROOM S.R.O.

My, společnost The Room s.r.o., IČ: 246 92 697, se sídlem Praha 9 - Libeň, Drahobejlova 2391/13, PSČ 19000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 11. června 2010 oddíl C, vložka 166562, si velmi vážíme Vaší důvěry.

V těchto zásadách zjistíte, jak zpracováváme Vaše osobní údaje, které získáváme v souvislosti s návštěvou webových stránek provozovaných společností The Room (www.web-reactor.eu), jakož i o některých dalších případech zpracování osobních údajů.

Tyto zásady se týkají zpracování Vašich osobních údajů, jakožto zákazníků, zájemců o naše zboží a služby a návštěvníků námi provozovaných webových stránek, a to vždy v rozsahu osobních údajů odpovídajícím Vašemu postavení vůči nám.
Veškeré osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy a klademe velký důraz na jejich bezpečné uchovávání.

SPRÁVCE VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Správcem Vašich osobních údajů je společnost The Room. Naše identifikační údaje jsou následující:
Obchodní firma: The Room s.r.o.
IČ: 246 92 697
sídlo: Praha 9 - Libeň, Drahobejlova 2391/13, PSČ 19000
zápis v OR: MS v Praze 11. června 2010 oddíl C, vložka 166562
Můžete se na nás kdykoliv obrátit e‑mailem na adrese prague.reactor@gmail.com nebo dopisem zaslaným na adresu sídla společnosti.

Osobní údaje Pokud se rozhodnete poskytnout nám vaše osobní údaje (jakékoliv informace, podle kterých lze identifikovat vaši osobu), buďte ujištěni, že budou použity pouze s cílem podporovat vás jako zákazníka společnosti The Room. Takovéto osobní údaje nebudou poskytnuty (prodány, pronajmuty ani jinak předány) jinému subjektu.

Pro některé naše online služby a pro elektronický obchodní styk vyžadujeme poskytnutí osobních informací jako je vaše jméno a adresa nebo adresa elektronické pošty (e-mail). Pokud nám sdělíte, že si nepřejete použití těchto informací pro další kontakt s vámi, budeme vaše přání respektovat.

Využití cookies Od návštěvníků našich webových stránek někdy shromažďujeme anonymní informace, které nám pomáhají poskytovat kvalitnější služby zákazníkům. Například monitorujeme domény, ze kterých nás lidé navštěvují nebo měříme aktivitu návštěvníků na webových stránkách společnosti The Room. Činíme tak takovým způsobem, abychom zachovali anonymitu takto získaných informací ("clickstream data"). Využíváme je pro analýzu trendů a statistik, což nám pomáhá vylepšovat poskytované služby.

Výše zmíněné anonymní informace shromažďujeme využitím různých technologií včetně technologie nazývané "soubory cookie". Soubor cookie je datový prvek (text), který může server poslat vašemu prohlížeči, a ten může soubor cookie uložit ve vašem systému. Některé naše stránky používají cookies, aby webové aplikace reagovaly individuálně. Jestliže například navštívíte náš elektronický obchod, cookie vám usnadní nákup, neboť umožní přesunout produkty do nákupního košíku. Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby vás na přijímání souborů cookie upozorňoval a tak vám dal příležitost rozhodnout se, zda je chcete přijmout. Prohlížeč můžete nastavit i tak, aby soubory cookie nepoužíval. V takovém případě však nebudou některé oblasti nebo stránky správně pracovat.

Obchodní vztahy Webové stránky společnosti The Room obsahují odkazy na další webové stránky. Společnost The Room není odpovědná za postupy pro ochranu soukromí takových externích webových stránek ani za jejich obsah.

Některé web služby a oblasti webu mohou být rezervovány pro přístup jen pro zákazníky společnosti The Roomo nebo pro registrované uživatele. Přístup ostatním návštěvníkům může být omezen.

Právní souvislosti Odesláním formulářů a dotazníků uvedených na webových stránkách společnosti The Room, spolu s údaji v nich obsaženými, výslovně prohlašujete, že souhlasíte se zpracováním poskytnutých osobních údajů a jejich zařazením do databáze uživatelů společnosti The Room s.r.o., se sídlem Praha 9 - Libeň, Drahobejlova 2391/13, PSČ 19000, IČO: 246 92 697, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.101/2000Sb. O ochraně osobních údajů a o změně některých údajů v platném znění a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 (GDPR).

Dotazy a připomínky S dotazy a připomínkami k tomuto prohlášení se můžete obracet na správce těchto webových stránek (prague.reactor@gmail.com)

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018 a jsou k dispozici on-line na našich webových stránkach.

Pokud vyvstane potřeba aktualizovat tyto Zásady ochrany osobních údajů, budeme Vás informovat o všech podstatných změnách.
Made on
Tilda